aafrikaanse boeke, hemel en see boeke, penstock publishing

BRIEWE VAN W.E.G. EM N.P. VAN WYK LOUW

ISBN  978-0-9870022-2-8

Outeur: J.C. Kannemeyer

Uitgewer: Hemel & See Boeke

Hardeband

Bladsye: 576

R280,00

BRIEWE VAN W.E.G. EM N.P. VAN WYK LOUW

Category

Die briefwisseling tussen Van Wyk en W.E.G. Louw vanaf 1941 tot met Van Wyk Louw se dood in 1970 strek oor ’n periode van bykans dertig jaar. Die korrespondensie tussen die twee broers, waarby ook enkele briewe van Truida Louw aansluit, beslaan ’n totaal van 226 briewe, poskaarte en telegramme en foto’s ingesluit.